PERSONÁLNÍ A ORGANIZAČNÍ PORADENSTVÍ

  • Příprava a realizace jakýchkoli smluv a jiných dokumentů této oblasti
  • Zastupování v případech pracovněprávních sporů mezi zaměstnanci a zaměstnavateli
  • Veškeré činnosti v oblasti Bezpečnosti a ochraně zdraví při práci