OSTRAHA OBJEKTŮ, OCHRANA OSOB A INFORMACÍ

  • Komplexní zajištění ostrahy objektů, a to jak technickými prostředky, tak fyzickou ostrahou
  • Obranné technické prohlídky
  • Audit systémů technické ochrany
  • Audit fyzické ostrahy
  • Fyzické zajištění Vaší osobní bezpečnosti bývalými pracovníky zásahových jednotek policie
  • Obrana proti sledování (kontrasledování)
  • Konzultace a poradenství v oblasti fyzické bezpečnosti a ochrany informací
  • Audit ochrany informací (klasifikovaných i neklasifikovaných)
  • Zpracování bezpečnostních dokumentací
  • Penetrační testování