ORGANIZACE A REALIZACE ŠKOLENÍ A KURZŮ

S účastí nejlepších odborníků Vám zajistíme vzdělávání zejména na téma:

  • Ochrana utajovaných informací
  • Ochrana osobních údajů
  • Ochrana informací a její význam pro realizaci osobní bezpečnosti a ochranu soukromí
  • Obrana proti korupci (odvracení útoku vedeného korupčními metodami
  • Komunikační dovednost
  • Bezpečné zvládání krizových situací
  • Time mangement
  • Manažerské dovednosti