DOTAČNÍ PROGRAMY EU

Našim klientům pomáháme získat prostředky na rozvoj a vzdělávání, především z operačních programů „ Lidské zdroje a zaměstnanost“ a „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“. Pro oblast vzdělávání se pak jedná především o podporu v rámci Evropského sociálního fondu. V rámci této naší služby Vám zajistíme: 

  • Kompletní administrativu spojenou s podáním žádostí o finanční podporu v rámci Evropského sociálního fondu
  • Pomoc při stanovení vzdělávacích potřeb Vaší společnosti
  • Projednání Vašich možností na úřadech a institucích, které o zařazení do operačních programů rozhodují
  • Zpracování vzdělávacího plánu
  • Vedení kompletní administrace projektu v jeho průběhu
  • Technické i prostorové zabezpečení vzdělávacích akcí
  • Zajištění autorizovaných lektorů pro vzdělávání v oblastech podle Vašich požadavků
  • Zpracování závěrečných zpráv o realizacích vzdělávacích aktivit